Målsætning og politik

Målsætning og politik

Her kan du læse om vores kvalitetsmålsætning og politik på denne side: 

Ørbæk Autogenbrugs ledelsessystem overholder kravene i ISO 14001
I 2021 ændres vores Iso 9001 certificering til en ISO14001 efter krav fra regeringen, det er vi ikke imponeret over men sådan er kravene.

Ørbæk Autogenbrug vil igennem inddragelse og uddannelse af medarbejdere, et positivt og åbent samarbejde med relevante myndigheder og virksomhedens øvrige samarbejdspartner, sikre at virksomhedens ledelsessystem løbende udvikles og korrigeres

Formålet med Ørbæk Autogenbrugs kvalitetsledelsessystem er at sikre en ensartet høj kvalitet på udført arbejde og leverede reservedele. Dette  gør vi ved at indføre effektive og vedvarende forbedringer, der lever op til kundekrav samt gældende lovkrav.

Ledelsessystemet skal også sikre at miljøkrav til virksomheden overholdes. 

Ørbæk Autogenbrug ønsker at sikre:

 • At vores vision bliver synlig for medarbejder og kunder.
 •  At vores kunder oplever professionel betjening, med hensyn til ventetid, og faglig kunnen.
 • At alle dele der lægges på lager får en kvalitets kode, og så vidt muligt fotograferes.
 • Målet er at 55 % dele i 2021 bliver fotograferet.
 • At varerne sendes på forsvarlig vis, for at undgå forringelser af reservedelen. Samt at vi bibeholder samme lave % på kreditnotaer.
 • At leverede varer overholder lovet kvalitet. Derfor udføres der levering og forsendelses kontrol på alle udleverede vare, med undtagelse af de vare kunderne selv at afmontere i pick and pay.
 • At der søges opnået størst mulig reservedelsgenbrug.
 • At bilerne miljøbehandles korrekt efter gældende lovgivning.
 • At behandling og bortskaffelse af affald dokumenteres, og at vi tilstræber at nå 20% i genbrugs- og genanvendelsesprocent.
 • At Ørbæk Autogenbrug kun bruger godkendte underleverandører til affaldshåndtering
 • At dokumentere ordnede forhold til myndigheder og kunder
 • At ØA fremstår som et seriøst og moderne autogenbrug.

For at sikre en løbende udvikling af ledelsessystemet og virksomheden, vil ØA kontinuerlig opstille nye mål for forbedringer og løbende vurdere om de indfries. ØA gennemgår ledelses systemet min 1 gang årligt.

Der er ingen undladelser fra standarden, dog er der inden for Ørbæk Autogenbrug ikke medtaget kvalitetsstyring for områderne Pick and Pay og motorcykeldele, da disse er omfattet under miljøreglerne. Her gælder kvalitetsstyringen dog for skrothåndteringen.