Data politik

Ørbæk Autogenbrug ApS har en politik for behandlingen af dine data.
Ørbæk Autogenbrug ønsker at forhindre ethvert misbrug af informationer og samtidig yde den bedst mulige service til vores kunder.

Vi respekterer vores kunders og vores besøgendes ret til privatliv. Vi tager det meget alvorligt.

25. maj 2018 træder EU´s persondataforordning i kræft.

I den forbindelse har vi lavet en ny politik om brug af persondata.

Politik om persondata til kunder.

Retningslinjer for behandling af personlige oplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Ørbæk Autogenbrug ApS Cvr. Nr. 26086280.

Som følge af aftale med Selskabet acceptere du denne privatlivspolitik.

Oversigt

  1.      Generelt
  2.      Personoplysninger

2.1  Hvad er personoplysninger?

2.2  Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

2.3  Hvad bruger vi personoplysninger til

2.4  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5  Retten til adgang til dine personoplysninger.

2.6  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.

2.7  Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8  Kan vi ændre behandlingen af dine personoplysninger.

  1.      Kontakt.

1. Generelt

Gennem din aftale med ØAG indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye databeskyttelseslov, der supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

ØAG beder om dine almindelige kontakt oplysninger, når du indgår aftale med ØAG. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du køber hos os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores it system eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med ØAG består.

Når du køber service hos ØAG, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en evt. fortrydelsesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares disse oplysninger, vi indsamler om dig i vores it system, hvorefter personoplysninger arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos ØAG i en periode på 5 år fra udgangen af regnskabsåret, hvor handlen er indgået. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt januar 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil 1. juli 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med ØAG og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til treidemand. I midlertidig kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at ØAG (eller treidemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores it system med begrænset adgang og i aflåst skab, som kun betjenes af medarbejdere der er særligt betroet til dette.

Vores sikkerheds foranstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine person oplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger.

Du har som kunde hos ØAG ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til ØAG. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger.

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af ØAG uden unødig forsinkelse.

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af ØAG uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, og herunder behandle, dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt ØAG behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig tillige med kontrol af ISO 9001

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ØAG, skal du rette henvendeles til Ulla Andersen på ulla@orbak-autogenbrug.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette skriftlig henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28,5 1300 København K

Tlf. 33193200 E-mail dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Ørbæk Autogenbrug ApS

 

Senest revideret februar 2021

Næste revision 2022

 

Ørbæk Autogenbrug ApS bruger Cookies.

Ud over de personoplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med køb, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens pc, mobiltelefon etc. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies anvendes for at du kan bruge hjemmesidens service, f.eks. ved brug af sidens indkøbskurv, og log-in, hvor systemet husker din e-mail-adresse, når du som konto kunde ønsker at gøre brug af det. Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden.

Denne hjemmeside anvender cookies, der som oftest udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din browser. Desuden anvendes cookies, der har et udløbstidspunkt og gemmes på din harddisk i den pågældende periode

Der bruges følgende cookies på hjemmesiden:

Au2it cookie (indhold i indkøbskurv og Log-in)

Google Analytics cookie (anonym statistik over kliks på hjemmesiden)

Cookies gemmes maksimalt 260 dage, herefter slettes de automatisk.

Hvis du ikke ønsker, at hjemmesiden identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Bemærk dog at dette gør det umuligt at gennemføre et køb på hjemmesiden, samt gør det næsten umuligt at bruge internettet.

Du kan nemt selv slette dine cookies på din computer.d