Handelsbetingelser

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik: 

Oplysning om persondata til kunder. 

Retningslinjer for behandling af personlige oplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Ørbæk Autogenbrug ApS Cvr. Nr. 26086280. 

Som følge af aftale med Selskabet acceptere du denne privatlivspolitik. 

Oversigt 

1. Generelt 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger? 

2.2 Hvor længe opbevare vi personoplysninger? 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til 

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger. 

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger. 

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger 

2.8 Kan vi ændre behandlingen af dine personoplysninger. 

3. Kontakt. 

 

1. Generelt 

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig. 

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye databeskyttelseslov, der supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”) 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger? 

Selskabet beder om dine almindelige kontakt oplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. 

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du køber hos os. 

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores it system eller i et fysisk register. 

2.2 Hvor længe opbevare vi personoplysninger? 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består. 

Når du køber service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en evt. fortrydelsesfrist er udløbet. 

Under det løbende aftaleforhold opbevares disse oplysninger, vi indsamler om dig i vores it system, hvorefter personoplysninger arkiveres. 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af regnskabsåret, hvor handlen er indgået. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt januar 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil 1. juli 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til? 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med selskabet og fremsendelse af faktura. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til treidemand. Imidlertidig kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen. 

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller treidemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 

2.4 Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores it system med begrænset adgang og i aflåst skab, som kun betjenes af medarbejdere der er særligt betroet til dette. 

Vores sikkerheds foranstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine person oplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat. 

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger. 

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. 

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. 

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af selskabet uden unødig forsinkelse. 

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, og herunder behandle, dine personoplysninger. 

Bemærk venligst, at såfremt Selskabets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes. 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger 

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig tillige med kontrol af ISO 9001 

3 Kontakt 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos sleskabet, skal du rette henvendeles til Ulla Andersen på ulla@orbak-autogenbrug.dk 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette skriftlig henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. 

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet. 

Datatilsynet 

Borgergade 28,5 1300 København K 

Tlf. 33193200 E-mail dt@datatilsynet.dk 

Med venlig hilsen 

Ørbæk Autogenbrug ApS 

Senest revideret marts 2020 

Næste revision 2021 

Handelsbetingelser – private

 1. Betaling og Levering:  1
 2. Forsendelsesomkostninger:  1
 3. Transportskader:  1
 4. Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol:  2
 5. Reklamationsret:  2
 6. Klageadgang:  2
 7. Emballering:  3
 8. Generelle betingelser:  3
 9. Ansvarsbegrænsning og forbehold:  3
 10. Fortrolige oplysninger:  3
 11. Alder:  4
 12. Lovvalg   4

Handelsbetingelser: 

1.    Betaling og Levering:

Alle anførte priser er i danske kroner inkl. 25 % moms og ab lager. Til vareprisen tillægges forsendelse efter gældende regler - se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura. Ved bestilling og betaling via vor betalings-portal inden kl. 13.00 sendes varen så vidt muligt samme dag. Ved køb af ikke afmonterede dele kan forsendelse først ske efterfølgende arbejdsdag. Ved betaling med betalingskort (f.eks. dankort) eller kreditkort via internettet trækkes beløbet først når varen afsendes fra Ørbæk Autogenbrug ApS.

2.    Forsendelsesomkostninger:

Ørbæk Autogenbrug ApS sender pakker med Post Danmark eller fragtmand.

3.    Transportskader:

Bemærk: Det er altid modtageren, som skal reklamere ved transportskader! Undersøg straks ved modtagelsen af dine varer om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt. Ved skade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten. Skjulte skader skal anmeldes senest dagen efter modtagelsen af varerne. BEMÆRK du skal IKKE kvittere for modtagelsen, hvis varerne ser ud til at være skadet under transporten. Ørbæk Autogenbrug ApS har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis du blot returnerer varerne til os. Vi erstatter derfor IKKE sådanne varer.

4.    Ekspeditions fejl og modtagelses kontrol:

Hvis det leverede ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal Ørbæk Autogenbrug ApS have besked inden 8 dage efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver Ørbæk Autogenbrug ApS ikke kontaktet indenfor 8 dage, betragtes ordren som korrekt leveret. Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, inden de monteres eller sendes til maler. Ørbæk Autogenbrug ApS refunderer ikke ekstra omkostninger i forbindelse med montering/demontering eller maling af fejlleverede eller fejlbestilte varer.

5.    Reklamationsret:

Ved reklamation, kontaktes Ørbæk Autogenbrug. Der oplyses årsagen til reklamationen og efter aftale repareres varen eller sendes retur til: Ørbæk Autogenbrug, Nyborgvej 29A, 5853 Ørbæk Der skal specielt gøres opmærksom på, at eventuelle udbedringsarbejder aldrig påbegyndes, før de er accepteret af sælger. Ved forbrugerkøb har man 2 års reklamationsret. Hvilket betyder at går varen i stykker inden for to år efter købet, kan man klage til firmaet. De første 6 måneder gælder formodningsreglen, hvilket betyder at bevisbyrden ligger hos sælger. Efter de første 6 måneder er det kunden der skal bevise, at varen var i stykker da handlen blev indgået. Da alle varerne er unikke, der findes ikke 2 ens brugte reservedele mht. stand, årgang og km. kan man ikke forvente at få en vare ombyttet, men Ørbæk Autogenbrug bestræber sig på at løse alle reklamationer til kundens bedste. Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt. Reklamations retten gælder kun fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: kobling, turbo, brændstofpumpe, vandpumper og dysser. Monterings vejledning medfølger ikke altid. Der medfølger motorcertifikat og hvis der er en monterings vejledning på brugte motorer, bør det læses inden monteringen. Følges monterings vejledningen ( hvis der er med sendt en sådan) ikke bortfalder garantien.Alle motorer er på monteret varmesensorer hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden vand eller olie. Er varmesensorens indikator smeltet bortfalder reklamationsretten. Fortrydelsesret Der er 14 dages fortrydelsesret for alle varer, som er bestilt på internettet. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen udleveres til kunden. Varen skal returneres i samme stand og mængde. Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse, ved returnering eller ved indlevering til Ørbæk Autogenbrug, Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk 

6.    Klageadgang:

Hvis du ønsker at klage over dit køb skal du kontakte os på 65 33 14 20 eller her. Hvis du efter opkaldet ikke er tilfreds og stadig ønsker at klage, kan du indgive en klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelse såfremt betingelserne for en klage er opfyldt.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen:

Carl Jacobsens vej 35, 250 Valby, telefon: 41 71 50 00.

Hvis du ønsker at læse mere om dine klagemuligheder, kan du gøre dette her: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Forbrugerklagernaevnet-efter-1-oktober-2015

7.    Emballering:

Reservedele kan være meget følsomme overfor stød og statisk elektricitet, så korrekt emballering er nødvendig. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os inden du sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatnings pligtig, hvis en vare sendes uforsvarligt. 

8.    Generelle betingelser:

Alle kontrakter med Ørbæk Autogenbrug ApS indgås på dansk.

9.    Ansvarsbegrænsning og forbehold:

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl. Ørbæk Autogenbrug ApS påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang Ørbæk Autogenbrug ApS er ansvarlig overfor køberen, er Ørbæk Autogenbrug ApS ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, om lakering, monterings- og demonterings omkostninger med mere. Ørbæk Autogenbrug ApS påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos Ørbæk Autogenbrug ApS, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos Ørbæk Autogenbrug ApS og et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vore reklamationsbestemmelser.

Reklamationen kan aldrig overskride prisen betalt for varen.

10.Fortrolige oplysninger:

Dine oplysninger - navn, adresse, telefonnummer og e-mail - bruger vi kun til at sende din vare og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Efter endt bestilling og betaling modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Dette er din bekræftelse på at sagen er registreret i vort system. Ørbæk Autogenbrug ApS hverken videregiver eller videresælger disse oplysninger til 3.die-mand, ligesom vi ikke efterfølgende anvender disse oplysninger til udsendelse af reklamemails (såkaldt SPAM). Kreditkort informationer gemmes IKKE af Ørbæk Autogenbrug ApS.

11.Alder:

Ved bestilling af varer/tilbud bekræfter man, at man er 18 år eller derover.

12.Lovvalg og værneting:

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. Evt. retssager vedr. det leverede skal foregå i sælgers retskreds.

13. VARE-RETURNERING:

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med sælger.Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.

Forudsætninger:

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.

b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.

c) Francoforsendelse til vort lager.

d) Varen skal returneres inden 14 dage.

Evt. fradrag:

1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 % dog min. 50,- kr. + moms.

2)Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %.

3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.

Handelsbetingelser erhverv

Handelsbetingelser erhverv

 1. BETALING/LEVERING    1
 2. EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE   1
 3. TOPSTYKKER   1
 4. REKLAMATION    2
 5. VARE-RETURNERING RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.  2

Handelsbetingelser erhverv

1.   BETALING/LEVERING

Alle priser er uden moms og Ab-lager.

Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura forsiden.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

1.   EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuelt forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.

Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.

Motorer + Top er monteret med varmecensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.

Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie.

Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig. 

2.   TOPSTYKKER

Følgende SKAL kontrolleres inden montering af topstykke:

- Kontrolleres for revner (evt. trykprøves).

- Kontrolleres for skævheder (evt. plan slibes).

- Evt. ventiler kontrolleres (evt. slibes).

- Evt. knastaksel/vippearme m.m. kontrolleres.

- Evt. dyser og el komponenter kontrolleres.

- Topstykket rengøres ud- og indvendigt inden montering. Ovenstående kontrol foretages på købers regning, såfremt andet ikke er aftalt. Trykprøvning betales af sælger såfremt topstykket er defekt, dog max kr. 500,-. Monteres topstykket uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

3.   REKLAMATION

Hvis der er andet end 6 måneders reklamations-/ombytningsret uden betalt arbejdsløn vil dette fremgå af faktura forsiden.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATION INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Såfremt monteringvejledning medfølger skal den følges ellers bortfalder garantien.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret. Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredje part.

4.   VARE-RETURNERING

13. VARE-RETURNERING:

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med sælger.Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag. 

Forudsætninger: 

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted. 

b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget. 

c) Francoforsendelse til vort lager. 

d) Varen skal returneres inden 14 dage. 

Evt. fradrag: 

1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr på 20 % dog min. 50,- kr. + moms. 

2)Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %. 

3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.

 

5.   Montering af motorer!

Udskift altid følgende dele med nyt:

Tandrem/kæde

Remhjul

Rem strammer

Vandpumpe

Olie/luft filter

Tændrør

PAKDÅSER.

Dyser, turbo, svinghjul samt elektronisk udstyr medfølger gratis og er derfor ikke omfattet af reklamationsretten.